Andelsgaarde – forbinder land og by

I forrige weekend var jeg til arbejdsdag på Lerbjerggaard, foreningen Andelsgaardes første gård ved Melby i Nordsjælland. Solen skinnede højt, og omtrent 10 frivillige medlemmer deltog i markarbejdet, og nogle tog også på vandring rundt i landskabet for at se på sjældne planter og på gårdens eng, hvor der er iværksat naturpleje. Frokosten blev indtaget på bænke udenfor den store drivhustunnel, og de lokale kunder myldrede omkring forvalterparret Nanna og Christophers lille bod med grøntsager og udplantningsplanter. Flere nysgerrige kiggede forbi på grøntsagsmarken for at spørge eller høre mere om landbruget. Det var en fantastisk dag med fællesskab, læring og arbejde med jorden, gæs, der fløj forbi og viber over engen.

Billedet ovenfor viser boden foran gårdens delvist nedrevne bygninger, der, på nær en enkelt længe, desværre ikke stod til at redde. I stedet opføres, med støtte fra flere fonde, et nyt drivhus med plads til arrangementer og et hovedhus med forvalterbolig og medlemsfaciliteter. Alt bygges med bæredygtighed og godt materialevalg for øje.

Der arbejdes i grøntsagsmarken

Nanna og Christopher er gårdens forvalterpar, og jorden ejes af foreningen Andelsgaarde. Ejendommen er ca. 5 ha, hvoraf lige under 1 ha dyrkes intensivt med grøntsager som sælges i boden, til en højskole og til et par restauranter. På et lidt mindre stykke er anlagt en skovhave, hvor frugt- og nøddetræer på sigt skal give et spiseligt udbytte, og hvor træerne samtidig er med til at binde CO2. På omkring 2 ha længst fra gården er en beskyttet eng, hvor der allerede er iværksat naturpleje til gavn for biodiversiteten. Lerbjerggaard er et eksempel på, hvordan forvalterne kan leve af at dyrke et meget lille areal i forhold til de større og større gårde, der er blevet normen i dansk landbrug. Modellen er også helt anderledes, fordi man undgår en kæmpe gæld til køb af jord, bygninger og store maskiner. Jorden dyrkes pløjefrit, hvilket er med til at mindske CO2 belastningen og er til gavn for jordens myldrende liv af dyr og svampe.

Bredgreben løsner jorden i dybden uden at vende den. På den måde forstyrres jordens dyre- og mikroliv så lidt som muligt.

Andelsgaarde kalder sig ‘Danmarks nye bæredygtige andelsbevægelse’, og målet er at købe den danske landbrugsjord tilbage og dyrke bæredygtigt landbrug. Ikke bare økologisk, men regenerativt dvs. på en måde som opbygger naturressourcerne og binder CO2. Foreningen er dannet som svar på klima- og biodiversitetskrisen og er samtidig en model, hvor man i fællesskab handler mere direkte end blot at ‘stemme med indkøbskurven’, når man køber ind i supermarkedet. Medlemmerne betaler 150 kr. om måneden, og langt de fleste penge bruges til at købe jord. Foreningen har allerede købt to gårde og med nu over 2000 medlemmer, bliver der måned for måned lagt mange penge til side til at købe flere. Jo flere medlemmer, jo mere kan man rykke i fællesskab! Udover gården i Nordsjælland er der for nylig købt en gård på Fyn, og foreningen har som mål med tiden at være til stede i alle dele af Danmark.

Udsigt mod Lerbjerggaards jord fra det nærliggende Syvhøje

Ud fra et permakultur ståsted er Andelsgaarde en fantastisk måde at være med til at styrke og opbygge et regenerativt landbrug, selv om man bor i byen og kun har en lille parcelhushave til rådighed. Man får langt mere direkte indflydelse på de ‘zoner‘, der ligger langt fra byen, end hvis man blot forsøger at købe bedre varer i et ofte uigennemskueligt system. Samtidig er muligheden for fællesskab, jordforbindelse og bedre forbindelse mellem land og by noget unikt for Andelsgaarde. Det udbytte, man får, er ikke direkte i form af grøntsager leveret til hoveddøren, men en mulighed for at gøre en forskel, som man selv kan tage ud at se, hvordan virker.

Læs mere:

Foreningen Andelsgaardes hjemmeside kan ses her

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *